Các khóa học từ funspeak

FUNSPEAK là môi trường học trẻ trung, năng động với phong cách dạy theo phương pháp hiện đại của Houston, Mỹ

LỚP CƠ BẢN

Khóa học dành cho người mới bắt đầu giúp cải thiện ngữ âm, hình thành chủ đề giao tiếp căn bản nhất

LỚP TRUNG CẤP

Khóa học giúp bạn xây dựng nền tảng giao tiếp trôi chảy từ những chủ đề thông dụng trong cuộc sống

LỚP NÂNG CAO

Khóa học giao tiếp chuyên sâu giúp bạn tự tin nói tiếng Anh từ những chủ đề mới lạ một cách chủ động